Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC LÀM VIỆC CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG (06/04/2020)
Về việc thông báo thay đổi hình thức làm việc của công chức, viên chức, người lao động

 

 

 

Vui lòng xem nội dung Công văn  Tại đây

Ngày đăng: 06/04/2020

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website