Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Bảo hiểm thất nghiệp

MỨC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP LÀ BAO NHIÊU ?

 

Trả lời:
  Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì mức hỗ trợ học nghề cho ngườilao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn theoquy định của pháp luật về dạy nghề.
Ngày đăng: 24/05/2017

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website