Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Tin hoạt động

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH CÀ MAU

Chiều ngày 12/02/2020 Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.


 

 

Tại hội nghị, ông Trần Quốc Thới – Phó Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau.

 

z1738053201325_929af4391522614ea8f2233cbfa08b45.jpg

 

Ông Trần Quốc Thới – Phó Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

 

1. Những kết quả đạt được:

- Đào tạo dạy nghề theo Quyết định 1956/CP đạt 100%;

- Công tác bảo hiểm thất nghiệp không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; tiếp nhận, giải quyết đúng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, tăng hơn cùng kỳ năm 2018: 389 hồ sơ.

- Công tác tổ chức các phiên giao dịch việc làm trong năm có sự đổi mới, tăng cường tổ chức xuống các huyện 04 lần, chỉ tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau 01 lần.

- Công tác tuyên truyền về chính sách việc làm, tuyên truyền Đề án xuất khẩu lao động xuống tận địa phương được tăng cường, nhiều hơn năm 2018, chấp hành tốt chủ trương của Tỉnh, của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc vận động người lao động trong các chuyến đi tư vấn, đồng thời mời các công ty, doanh nghiệp xuất khẩu lao động tham gia đi tư vấn xuống địa phương, tạo điều kiện cho lao động, người dân gặp trực tiếp, đối thoại với doanh nghiệp.

- Có văn bản quy định phối hợp giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp giữa Sở Lao Thương binh và Xã hội Cà Mau và bảo hiểm xã hội tỉnh nên trong công tác giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp được thuận lợi, tháo gỡ được nhiều khó khăn, hạn chế những sai sót.

2. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị còn một số khó khăn, hạn chế cụ thể như sau:

- Dạy nghề sơ cấp và dưới 3 tháng không mở được lớp, do hàng năm đơn vị đào tạo chỉ tiêu này chủ yếu là các lớp đường thủy nội địa, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không cấp kinh phí. Vì vậy, khi chính sách về tổ chức dạy luật và thi sát hạch cấp chứng chỉ phương tiện đường thủy nội địa thay đổi, Giám khảo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau chưa được tập huấn; phần mềm học, kiểm tra, thi đến tháng 12/2019 mới hoàn thành nên việc truyền nghề không thực hiện được dẫn đến chỉ tiêu đơn vị đăng ký đầu năm không đạt.

- Công tác xuất khẩu lao động: Thực hiện Đề án 740, đưa lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động giai đoạn 2018-2020 chưa đạt kế hoạch. Nguyên nhân: Do tâm lý lao động Cà Mau ngại đi xa, sợ rủi ro, mặc dù công tác chỉ đạo, điều hành cũng đã được chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo sâu sát.

- Còn một số công ty tuyển dụng lao động xuất khẩu được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cà Mau cấp phép tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhưng không phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm theo văn bản chỉ đạo của Sở.

- Còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện thông báo định kỳ về tình hình biến động lao động theo quy định (tại Thông tư số 28/2015/TT-LĐTBXH ngày 31/7/2015) nên đơn vị không cập nhật chính xác số liệu về tình hình lao động tại địa phương (trong năm 2019 chỉ có: 05 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thông báo về Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau: Cty TNHH MTV Vĩnh Tài: thông báo 01 tháng; Cty Cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex: thông báo 01 tháng; Cty Cổ phần dịch vụ in Trần Ngọc Hy Cà Mau: thông báo 03 tháng; Cty cổ phần xây lắp điện Cà Mau: thông báo 01 tháng; Cty Khí Cà Mau: Thông báo 04 tháng)Nên Trung tâm gặp khó khăn trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động nhằm giúp họ sớm quay lại thị trường lao động.

- Người lao động thất nghiệp mới chỉ quan tâm đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, chưa quan tâm đến mục đích của chính sách là hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề để sớm quay lại thị trường lao động.

- Vẫn còn xảy ra trường hợp người lao động không trung thực trong việc khai báo tình trạng có việc làm do sợ bị mất quyền lợi hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc nhận thức của một số lao động còn hạn chế nên không đến thông báo tìm kiếm việc làm theo đúng thời gian quy định dẫn đến trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Công tác giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp chưa đạt hiệu quả cao, số người tìm được việc làm mới sau khi được giới thiệu không nhiều, nguyên nhân là do nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau chưa thực sự đa dạng, phong phú, mức lương thấp.

Cũng trong Hội nghị, thành viên tham dự đã cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo tổng kết của lãnh đạo Trung tâm, với những kết quả đạt được cũng như khó khan, tồn tạo, hạn chế của năm 2019; nhiều ý kiến tham luận sôi nổi, trách nhiệm đã đề xuất nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho năm 2020 và những năm tiếp theo của Trung tâm.

 

z1736641381122_442d5e6396675118731e6bae96317e8b.jpg


         Ông Huỳnh Quốc Cường – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và bế mạc Hội nghị

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website