Slide show Slide show Slide show Slide show Slide show

Xuất khẩu lao động

DANH SÁCH CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG PHỐI HỢP TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI TỈNH CÀ MAU (13/05/2021)
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH NĂM 2021
DANH SÁCH CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG PHỐI HỢP TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI TỈNH CÀ MAU (23/04/2021)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH TỈNH CÀ MAU
DANH SÁCH CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG PHỐI HỢP TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI TỈNH CÀ MAU (22/01/2021)
DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ THAM GIA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

📢THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC THỜI VỤ NGÀNH NÔNG NGHIỆP TẠI HÀN QUỐC NĂM 2021.
Đài Loan tạm dừng nhập cảnh lao động nước ngoài từ ngày 19/5
Lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc: Làm sao để tránh 'bẫy' của kẻ xấu?
Tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa II - năm 2021
THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÀ MAU THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT VÀ BỔ TÚC TIẾNG HÀN KHÓA 1-VH
📢THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN THÁNG 04 NĂM 2021 ĐỢT 3
Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ nam đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Đợt 01/2021)
Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ nữ đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Đợt 01/2021)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC - KHÓA 7, ĐỢT 2 (NĂM 2021)
📢THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN THÁNG 04 NĂM 2021 ĐỢT 1
📢THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN THÁNG 04 NĂM 2021 ĐỢT 1
📢THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN THÁNG 03 NĂM 2021 ĐỢT 6
📢THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN THÁNG 03 NĂM 2021 ĐỢT 5
📢THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN THÁNG 03 NĂM 2021 ĐỢT 4
📢 THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN THÁNG 03 NĂM 2021 ĐỢT 3
📢THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN THÁNG 03 NĂM 2021 ĐỢT 2
📢THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN THÁNG 03 NĂM 2021 ĐỢT 1
Lao động hết hạn hợp đồng có thể ở lại Hàn Quốc làm việc đến năm 2022
📢THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN THÁNG 02 NĂM 2021 ĐỢT 3
Tổ chức kỳ thi kỹ năng đặc định đầu tiên ở Việt Nam

Tìm kiếm việc làm

Từ khóa:   
Ngành nghề:   

Liên kết website