Đăng nhập  |  Đăng ký  |  Liên hệ  
     
 
Giới thiệu Thủ tục hành chính Tìm việc Nhà tuyển dụng Ứng viên Khóa đào tạo Tham khảo XKLĐ Tin tức BH thất nghiệp
Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Malaysia    Tuyển chọn ứng viên tham giam chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản năm 2014    [TUYỂN GẤP] THÔNG BÁO TUYỂN LĐ VN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CẢNG BIỂN TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI
Giới thiệu chung
 

    Tên gá»i:Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cà Mau.

    Trụ sở: 110 ÄÆ°á»ng Phan Ngá»c Hiển, Khóm 6, PhÆ°á»ng 5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

     Äiện thoại:

     Phòng TÆ° Vấn - Giá»›i Thiệu Việc Làm      : 0780 3.826.313; Fax: 0780 3.826.313;

     Phòng Bảo Hiểm Thất Nghiệp               : 0780 3.660.045; Fax: 0780 3.660.045

     Phòng Giáo Dục Äịnh HÆ°á»›ng và Dạy Nghá» : 0780 3.550.879;

    Email: ttgtvlcm@yahoo.com.vn; Website: www.vieclamcamau.vn

     Trung tâm Dịch vụ Việc làm Cà Mau là Ä‘Æ¡n vị trá»±c thuá»™c Sở Lao Ä‘á»™ng - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã há»™i tỉnh Cà Mau, được thành lập từ năm 1986 đến nay vá»›i nhiá»u tên gá»i khác nhau nhÆ°ng vẫn thá»±c hiện chức năng tÆ° vấn giá»›i thiệu việc làm và dạy nghá». Thá»±c hiện quyết định số 47/QÄ-LÄTB&XH ngày 23/12/2009 của giám đốc Sở LÄTB&XH tỉnh Cà Mau vá» việc thành lập phòng Bảo hiểm thất nghiệp thuá»™c Trung tâm Dịch vụ việc làm, bổ sung thêm chức năng tổ chức công tác thông tin, tuyên truyá»n chính sách pháp luật vá» bảo hiểm thất nghiệp và thá»±c hiện thông tin giá»›i thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ để tuyển dụng lao Ä‘á»™ng; tích hợp, phân tích quản lý cÆ¡ sở dữ liệu.

      Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau gồm có 04 Phòng chức năng: Phòng hành chính-tổng hợp, phòng giáo dục định hÆ°á»›ng và dạy nghá», phòng bảo hiểm thất nghiệp, phòng TÆ° vấn-giá»›i thiệu việc làm (sàn giao dịch việc làm).

1.NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM:

- TÆ° vấn các lÄ©nh vá»±c:

+ TÆ° vấn há»c nghá» cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng vá» lá»±a chá»n nghá», trình Ä‘á»™ Ä‘ào tạo, nÆ¡i há»c phù hợp vá»›i khả năng và nguyện vá»ng;

+ TÆ° vấn việc làm cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng vá» lá»±a chá»n công việc phù vá»›i khả năng và nguyện vá»ng; vá» kỹ năng thi tuyển; vá» tá»± tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nÆ°á»›c.

+ TÆ° vấn cho ngÆ°á»i sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng vá» tuyển lao Ä‘á»™ng; vá» quản trị và phát triển nguồn nhân lá»±c; vá» sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng và phát triển việc làm;

+ TÆ° vấn vá» các chính sách, pháp luật lao Ä‘á»™ng cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng, ngÆ°á»i sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng.

- Giá»›i thiệu việc làm cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng, cung ứng và tuyển lao Ä‘á»™ng theo yêu cầu của ngÆ°á»i sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng:

+ Giá»›i thiệu cho ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng cần tìm việc làm vá»›i doanh nghiệp, cÆ¡ quan, tổ chức, cá nhân cần tuyển lao Ä‘á»™ng.

+ Cung ứng lao Ä‘á»™ng Ä‘ã được lá»±a chá»n thông qua hồ sÆ¡ tuyển dụng phù hợp vá»›i yêu cầu của ngÆ°á»i sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng.

+ Cung cấp thông tin vá» nghÄ©a vụ và quyá»n lợi của ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng, chủ sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hiểu được qui trình, thủ tục, hồ sÆ¡ và thá»i gian đăng ký bảo hiểm thất nghiệp cÅ©ng nhÆ° quyá»n lợi của ngÆ°á»i lao Ä‘á»™ng được hưởng

- Thu nhập, phân tích, xá»­ lý và cung cấp thông tin thị trÆ°á»ng lao Ä‘á»™ng: Nhu cầu tuyển lao Ä‘á»™ng, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao Ä‘á»™ng, tiá»n lÆ°Æ¡ng, tiá»n công trên địa bàn hoạt Ä‘á»™ng, của vùng và cả nÆ°á»›c.

- Tổ chức sàn giao dịch việc làm.

- Thá»±c hiện chính sách Bảo Hiểm Thất Nghiệp

2.VỀ CƠ SỠVẬT CHẤT:

     Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau có hệ thống máy vi tính nối mạng internet vá»›i 30 máy trạm phục vụ cho hoạt Ä‘á»™ng Thông tin thị trÆ°á»ng lao Ä‘á»™ng, TÆ° vấn giá»›i thiệu việc làm, TÆ° vấn quan hệ lao Ä‘á»™ng và dạy nghá»; các trang thiết bị để dạy thá»±c hành các nghá» nhÆ° may công nghiệp, sữa chữa Ä‘iện tá»­, Ä‘iện lạnh, sữa chữa xe máy, sá»­a chữa Ä‘iện thoại di Ä‘á»™ng, ... tÆ°Æ¡ng đối hoàn chỉnh, đồng bá»™, hiện đại, có khả năng Ä‘áp ứng yêu cầu hoạt Ä‘á»™ng của Trung tâm trong giai Ä‘oạn hiện nay.

3.CÁC THÀNH Tá»°U ÄẠT ÄƯỢC:

     Trong nhiá»u năm qua dÆ°á»›i sá»± phấn đấu của tập thể cán bá»™ viên chức. Trung tâm Ä‘ã nhận được bằng khen của Chính phủ năm 2009, cá» thi Ä‘ua xuất sắc năm 2005 và nhiá»u bằng khen của Bá»™ lao Ä‘á»™ng ThÆ°Æ¡ng binh và xã há»™i, của Ủy ban nhân dân tỉnh vá» thành tích hòan thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

     Kết quả Ä‘ào tạo nghá» - giải quyết việc làm giai Ä‘oạn 2005 - 2009:


      Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau xác định: Cái gốc của sá»± phát triển chính là con ngÆ°á»i, trong Ä‘ó lao Ä‘á»™ng, việc làm là yếu tố hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nÆ°á»›c. Chính vì vậy, trong nhiá»u năm qua trung tâm luôn nâng cao chất lượng hoạt Ä‘á»™ng: Tích cá»±c khai thác, phân tích và xá»­ lý tốt các thông tin thị trÆ°á»ng và trở thành Ä‘iểm sáng trong công tác giá»›i thiệu việc làm và dạy nghá» trong tỉnh.


Từ khóa
Ngành nghề
Nơi làm việc
 
Từ khóa
Nơi làm việc
 
Nhà tuyển dụng hàng đầu
Xem tất cả


© Bản quyền thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau
Địa chỉ: Số 110, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0780.3826.313– Fax: 0780.3826.313 - Email: ttgtvlcm@yahoo.com.vn
® Ghi rõ nguồn "Website Trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau " khi phát lại thông tin từ website này.